POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPA A05 SP. Z O.O.
Dane Administratora
informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa A05 Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie , ul. Kasprzyckiego 6 30-252 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131043, posiadająca nr NIP 676-01-02-956, zwana dalej „Spółką”. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: a05@a05.pl  
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Chcąc dołożyć należytej staranności w ochronie prywatności osób korzystających z naszych usług informujemy, że w ramach swojej działalności Spółka przetwarza dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem i w związku z tym wprowadza poniższy regulamin pt. Polityka Prywatności.
Cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
 • W celu wysyłania newsletterów, na które można zapisać się za pomocą formularza na stronie Spółki lub na stronach wydarzeń przez nas organizowanych, przetwarzamy  dane osobowe takie jak: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.
 • W celu kontaktowania się z Użytkownikiem telefonicznie przetwarzamy takie dane osobowe, jak: numer telefonu, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli użytkownik wyraził swoją zgodę.
 • W celu zgłoszenia udziału w konferencji, kongresie lub innym wydarzeniu organizowanym lub obsługiwanym  przez Spółkę poprzez przesłanie formularza kontaktowego lub rejestracyjnego, w celu poprawnej realizacji zgłoszenia/umowy, wydania dokumentacji poświadczającej udział, wydania potwierdzenia zapłaty,  a także archiwizacji, przetwarzamy dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, data urodzenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli Użytkownik wyraża na to zgodę.
 • Jeżeli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z oferowanych przez nas usług podstawą przetwarzania przez nas jego danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane te będą konieczne do realizacji łączącej nas  umowy, której przedmiot jest w niej określony. Elementem wykonania umowy jest m.in. wystawienie zaświadczenia lub certyfikatu, w którym zamieścimy dane osobowe.
 • W celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych i ofert związanych z organizowanymi konferencjami i wydarzeniami lub oferowanymi usługami, w przypadku gdy została wcześniej wyrażona zgoda na otrzymywanie takich  informacji handlowych np. w trakcie rejestracji na inne wydarzenie lub przekazane w innej formie do Spółki.
 • W celu poprawnego działania naszych stron, dokonywania ich aktualizacji oraz po to, by publikować na nich informacje, współpracujemy z firmami hostingowymi oraz firmami serwisującymi nasze strony. W tym celu firmy te mają dostęp do gromadzonych przez Spółkę danych osobowych w zakresie opisanym powyżej. Więcej o tych firmach napisaliśmy w kolejnych paragrafach.
 
Pliki Cookies
 1. Spółka na swoich stronach internetowych,  wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele istotnych funkcji na stronie internetowej :
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • mają wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • informują o stanie sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają.
umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • podtrzymanie stanu sesji - jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 1. Wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości Użytkownika.
 2. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
 4. Jeżeli informacje powyższe są niewystarczające, prosimy o kontakt a05@a05.pl
Prawo wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili można tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
 • wysłać maila bezpośrednio do Spółki na adres a05@a05.pl
 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie Twojej zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu naruszało prawo.
Wymóg podania danych osobowych
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania w zakresie korzystania z usług, które oferujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej lub stron www dedykowanych organizowanym przez nas wydarzeniom.
 2. Aby otrzymywać newsletter, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie wysyłać do informacji o naszej działalności i zagadnieniach związanych z profilem naszej działalności.
 3. By móc odebrać zmówioną przez  rozmowę telefoniczną poprzez CallPage, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie wykonać do Ciebie połączenia.
 4. Aby móc poprawnie zrealizować usługę na jaką zapisałeś się poprzez naszą stronę internetową (konferencja, kongres, wydarzenie itp.), konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail,   opcjonalnie nr telefonu, PESEL i daty urodzenia.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Odbiorcy danych osobowych
 1. W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
 • Grupa KKI-BCI Sp. Z o.o.
 • Netventure Sp. z o.o., właściciel serwisu Syskonf
 • Venture Plus
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół VLO
Podmioty te przetwarzają dane osobowe tylko świadcząc usługi dla Spółki – nie mają prawa wykorzystania Twoich danych osobowych w innych celach lub przekazania ich bez naszej wiedzy i zgody innym podmiotom.
 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Jednak każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie aby nie przekazać informacji o Tobie osobie nieuprawnionej.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 1. Informujemy, że korzystamy z popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii będziemy przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom z Unii Europejskiej lub ze Stanów Zjednoczonych, ale w przypadku tych ostatnich wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój. Masz także prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć konkretny cel (jeden z celów, które wyżej wskazaliśmy). Po upływie tego okresu Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, wskazujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy
 • 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy też nie);
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy (potrzebujemy tych danych, gdybyś chciał do nas wrócić w tym okresie – będzie nam łatwiej ustalić Twoje potrzeby);
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego (czas ten liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z czynnością wiążącą się z przetwarzaniem Twoich danych);
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy czy wyrażonej zgody wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tym procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do „zapomnienia” takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia – w takiej sytuacji Twoje żądanie (lub pozew sądowy) może zostać nam doręczone z opóźnieniem.
Uprawnienia podmiotów danych osobowych
 1. Posiadasz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • zmiany danych osobowych (forma pisemna);
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Jeżeli chcesz dokładniej zrozumieć, na czym polegają te uprawnienia, musisz zapoznać się z przepisami prawa tzn. musisz zapoznać się z tekstem rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. RODO).
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Spółki na adres a05@a05.pl  
Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.09.2018